Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u srijedu i četvrtak

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 03.04.2019. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Uzeira Mehičića od broja 164 do broja 220 i Balibegova mahala od broja 20 do broja 115 u vremenu od 08:00 do 15:00 sati,

– u ulicama: Balibegova mahala od broja 117 do broja 187 i Uzeira Mehičića od broja 232 do broja 240 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Šabani u vremenu od 08:15 do 16:00 sati,

– u naselju Donja Dragunja Škola u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Donja Dragunja Luke u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

  1. Općine Gradačac u naseljima: Hasanbašići, Lukavac Gornji i Skenderi u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Općine Gračanica u naselju Ibrahimovići u Stjepan Polju u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  3. Općine Srebrenik:

– u naselju Ferizovići u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,

– u naselju Previle u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Osoje u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Ćehaje u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.

 

Dana 04.04.2019. godine (četvrtak) na području:

  1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Fridriha Kacera od broja 1 do broja70 i Krojčica od broja 150 do broja 230 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Tuzlanskog partizanskog odreda u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u naselju Donja Dragunja u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

  1. Općine Gradačac u naselju Lukavac Gornji u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Općine Gračanica u naselju Potok Mahala u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.
  3. Općine Srebrenik:

– u ulicama: Zlatnih Ljiljana, 1. Marta i Šetališta Alije Izetbegovića u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,

– u naselju Podorašje u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u naselju Polje u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.