Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u srijedu i četvrtak

Foto: Ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 16.01.2019. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzla u naseljima: Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajići, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općine Kalesija u naseljima: Pahunjak, Jajići, Zukići, Zolje, Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

Dana 17.01.2019. godine (četvrtak) na području:

  1. Općine Lukavac u naseljima: Gornje Poljice, Donje Poljice, Vijenac, Babice, Orahovica, Jaruške, Turija, Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići, Milino Selo, Komari, Stupari, Devetak i dijelovi naselja Puračić (Caparde, Prosine i Devetačka ulica) u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.
  2. Općine Srebrenik:

– u naselju Badžići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Donji Moranjci u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Uroža u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.