Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u srijedu i četvrtak

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 06.03.2019. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzla:

– u naseljima: Muslimanski Čaklovići i Lugonjići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u dijelu naselja Dobrnja prema Mazićima u vremenu od 08:30 do 12:30 sati,

– u naselju Crno Blato u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

  1. Općine Gradačac u naselju Biberovo Polje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općine Kalesija u naselju Živčići u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.
  3. Općine Lukavac u naselju Šikulje u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  4. Općine Srebrenik:

– u naselju Cage Aletić u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u naselju Padališta u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.

  1. Općine Živinice u naseljima: Kovaći Bare, Đurđevik Novo Naselje, Musići, Đurđevik, Nukići, Đurđevik Bare, Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan, Naseoci i Gladajevići u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

Dana 07.03.2019. godine (četvrtak) na području:

  1. Općine Gradačac u naseljima: Brekinje, Ilovac i Šečići te u ulici 6. Bataljona vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Općine Lukavac u naselju Šikulje u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  3. Općine Srebrenik:

– u naselju Padališta u vremenu od 08:00 do 10:30 sati,

– u naselju Potok Pošta u vremenu od 11:00 do 15:30 sati.