Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u utorak i srijedu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 26.03.2019. godine (utorak) na području:

  1. Grada Tuzla:

– u naselju Križani u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Slavinovičkog odreda 1992 od broja 1 do broja 83, Dr. Fuada Rizvanbegovića od broja 1 do broja 68, Hukići od broja 2 do broja 26, HB blok i M blok u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

  1. Općine Doboj Istok:

– u naselju Babići u Klokotnici u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Samarić u Klokotnici u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

  1. Općine Gradačac u naseljima: Kukuruzi, Mahmut Mahala i Kamberi Polja u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Općine Srebrenik:

– u ulicama: 21. Divizije, Muhsina Rizvića i Safet Bega Bašagića u vremenu od 08:00 do 13:00 sati,

– u ulicama: 211. Oslobodilačke Brigade i 25. Novembra u vremenu od 13:00 do 15:00 sati,

– u naselju Tinja pumpna stanica u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Tinja Kolona u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Tinja Gornja u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

  1. Općine Kladanj u naselju Gojakovići u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Dana 27.03.2019. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzla u ulicama: Ace Saračevića od broja 100 do broja 125, Bosanska, Drakčin od broja 1 do broja 13, Meldina Hajdarevića od broja 41 do broja 70, Potočka Mahala od broja 1 do broja 50 i Dr. Mehmeda Hadžiefendića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Općinr Gradačac u naseljima: Imširi i Kamberi u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  3. Općine Srebrenik:

– u ulici Ivana Markovića Irca u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: 21. Divizije, Muhsina Rizvića i Safet Bega Bašagića u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.