Plata radnika u proizvodnji kože u FBiH za godinu dana porasla za tri KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalna vlada na posljednjoj sjednici usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore Federacije BiH o prošlogodišnjem provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina.

Podaci, između ostalog, pokazuju da je u 2018. godini udio zaposlenika u industriji tekstila, odjeće, kože i obuće u odnosu na broj zaposlenika u industriji FBiH iznosio 4,7 posto, a u odnosu na broj u prerađivačkoj industriji 23,24 posto.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u industriji tekstila, odjeće, kože i obuće FBiH porasla je za 28 KM, a u proizvodnji kože za tri KM. Plaće u proizvodnji odjeće ostale su u istom iznosu kao i u 2017. godini. Istovremeno su plaće u industriji Federacije BiH i prerađivačkoj industriji porasle za 29 KM, a u ukupnoj prerađivačkoj industriji za 20 KM.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za 2017. godinu, ta je plaća u industriji FBiH iznosila 860 KM, a u 2018. godini 889 KM, u prerađivačkoj industriji prosječna neto plaća u 2017. je bila 626 KM, a u 2018. godini 646 KM. U proizvodnji tekstila je 2017. godine iznosila 433 KM, a 2018. godine 461 KM. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u 2017. i 2018. godini u prozvodnji odjeće je bila 413 KM, a u proizvodnji kože u 2017. godini 398 KM, a u 2018. godini 401 KM.

Podaci o ostalim elementima analize bit će obrađeni u izvještaju za 2018. godinu, nakon objavljivanja Statističkog godišnjaka.

Kroz Trajni revolving fond kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednim društvima iz oblasti tekstilne industrije, do dana usvajanja ovog izvještaja, ukupno je dodijeljeno 1.050.000 KM i to privrednim društvima Makama d.o.o. Bugojno i Kotex d.o.o Tešanj.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privredna komora su zaduženi da dalje prate, analiziraju i jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti iz ovog akcionog plana. Nosioci aktivnosti, definisani Akcionim planom, dužni su neizostavno učestvovati u njegovoj realizaciji i blagovremeno izvještavati resorno ministarstvo o preduzetim aktivnostima.