Plava Poliklinika Tuzla: Besplatne logopedske usluge za Vaše mališane

cheerful child hidden behind a white banner
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Plava Poliklinika u saradnji sa humanitarnom organizacijom ”Nova Nada” pokrenula je projekat ”Rame uz rame” u sklopu kojeg će pružati besplatne logopedske usluge za djecu sa poteškoćama u govoru.

Projekat se realizuje u prostorijama ZU Plava Poliklinika Tuzla uz pomoć logopeda Ivone Dragutinović i kordinatora Nurdine Mustafić uz veliku pomoć i podršku osoblja ZU Plave Poliklinike Tuzla.

Projekat se realizuje kroz grupne radionice i individualne tretmane a cjelokupan rad je prilagođen djeci.

Radionice se održavaju dva puta sedmično u trajanju od po dva sata. Teme koje se obrađuju na radionicama su u skladu sa hronološkom dobi djece. Djeca su uključena u izvođenje radionica u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima.
Cilj u realizaciji projekta je pružiti stručnu pomoć djeci sa usporenim razvojem govora da prevladaju problem.
Tokom tri mjeseca izvršena je opservacija, detekcija, te dijagnostika djece sa govorno-jezičkim poremećajima.
Djeca koja su prisustvovala pregledima su bila različitog uzrasta, kao i patologije. Starosna razlika se kretala od dvije do devete godine.
Roditelji su aktivni sudionici naših vježbi, kao ravnopravni partneri sa djecom i logopedom, a date su im i smjernice za rad kod kuće. Na taj način želimo izbjeći bilo kakve nedoumice vezano za dalji rad kod kuće rekla je logoped Ivona Dragutinović.

KOordinatoric aprojekta Murdina Mustafić istakla je i pozvala roditelje djece koja imaju problem u govori i izgovoru da dođu u ZU Plava Polikliniku Tuzla za vrijeme održavanja radionica (subota i nedelja od 10,00 do 12,00 sati) ili nas kontaktirate na telefon 035 393 111.