27 C
Tuzla
18.07.2024.

Po prvi put u školama BiH ispitivanje organskog zagađenja kontakt-površina

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) će tokom prvog polugodišta školske godine provodii ispitivanje sanitacije, tj. čistoće površina i predmeta u svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona (ZDK).

Pod ovim se prvenstveno misli na kontaktne površine i predmete koji su često u upotrebi, poput površine školske klupe, šteka na vratima, rukohvata na školskim stepenicama i holovima, ručki na česmama u toaletima, učionicama i svlačionicama, kao i na sportsku rekvizitu (lopte), te kuhinjske površine u školama u kojima školske kuhinje trenutno rade.

Otkrivanje problema za 20 sekundi

Ispitivanja će vršiti zvanične osobe Službe za školsku higijenu INZ u skladu sa Akcionim planom za smanjenje rizika za obolijevanje i povećanje biosigurnosti u kontekstu COVID-19. Na svakom školskom objektu na ulazu biće označena „sanitacijska tačka“ na bazi RFID tehnologije (radio-frekvencijska identifikacija), koja će olakšati svaku narednu preciznu identifikaciju prilikom nove posjete školskom objektu radi nadzora nad sanitacijom.

– Cilj ovih analiza jeste da se direktno na licu mjesta ukaže na svakodnevne propuste tokom mehaničkog čišćenja, te daju savjeti osoblju na održavanju objekata, kao i menadžmentu školskih ustanova u vezi sa neprocjenjivim značajem mehaničkog čišćenja u kontekstu COVID-19 i generalno, metodama mehaničkog čišćenja, vrstama sredstava za mehaničko čišćenje, a sve kao neophodna i suštinski važna priprema za dezinfekciju, jer dezinfekcija bez mehaničkog čišćenja nije efikasna. Za ovu svrhu pripremljene su upute koje se, osim razgovora, ostavljaju školama na dalje čitanje. Ranije su svim školama upućene dodatne smjernice o načinima mehaničkog čišćenja, dezinfekcije, te vrstama, koncentracijama i količinama dezinfekcionih sredstava koja se mogu koristiti u školskim objektima, ističe doc.dr. Nino Hasanica, načelnik Službe za školsku higijenu INZ.

Način ispitivanja sanitacije jeste uzimanje brisa sa površina i predmeta, te upotreba aparata “AccuPoint Advanced Sanitation Verification System” za brzu analizu uzetog brisa. Rezultati su gotovi za 20 sekundi, te nije potrebno bris upućivati u laboratoriju. Ovaj aparat očitava količinu organskog zagađenja površine ili predmeta, a ne vrste mikroorganizama.

Organsko zagađenje kao podloga za mikroorganizme

Organsko zagađenje se na predmete i površine prenosi sa ruku i iz disajnog sistema kihanjem, kašljanjem i običnim govorom, a služi kao hranjiva podloga svim vrstama mikroorganizama.

Ukoliko smanjimo količinu organskog zagađenja na površinama i predmetima mehaničkim čišćenjem, smanjujemo i vjerovatnoću da će se na površinama i predmetima naći mikroorganizmi, pa i SARS-CoV-2 virus koji izaziva oboljenje COVID-19.

Aparat koji Služba za školsku higijenu koristi je certificiran, te se do sada koristio samo u industriji hrane i u zdravstvenim ustanovama, a ovo je prva upotreba ovog aparata u školskim objektima. U prethodnom periodu postavljene su referentne vrijednosti kroz preliminarno istraživanje zaprljanosti navedenih površina i predmeta. Aparat nakon 20 sekundi na ekranu ispiše očitanu vrijednost koja se kreće od zadovoljavajuće (zelena boja na aparatu), osrednje (žuta boja) i nezadovoljavajuće (crvena boja).

– Veoma često smatramo da smo dovoljno dobro očistili neku površinu, ali se kroz upotrebu ovog aparata na terenu u školama uvjerimo da sve to možemo učiniti i još bolje. Valja naglasiti da menadžmenti škola i osoblje na održavanju čistoće školskih objekata čine ogromne napore da situaciju „drže pod kontrolom“, a mi se iskreno nadamo da ćemo s ovim provjerama ukazati na mogućnosti za unapređenja kojih uvijek i svugdje ima. INZ i Služba im stoje na raspolaganju, ističe Hasanica.

Vezane vijesti

TUZLA