Poboljšati položaj socijalnih radnika u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Potrebno je raditi na unapređenju položaja i statusa stručnih radnika, kao i promovisanju djelatnosti socijalnog rada i njegove uloge u društvu – rečeno je danas u Banjoj Luci na Petoj konferenciji socijalnog rada sa međunarodnim učešćem.

Organizator skupa je Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske, u saradnji sa Savezom socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko Distrikta BiH, kao članicama Saveza socijalnih radnika i drugih stručnih radnika socijalne djelatnosti u BiH, a uz podrsku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i organizacije Save the Children, kao i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Pozvali su donosioce odluka, da svi iz domena svoje djelatnosti, učestvuju u unapređenju položaja socijalnih radnika, saopćili su organizatori.

U ime organizatora Konferencije, potpredsjednica Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Sandra Dobrijević Šipka je istakla važnost promocije umrežavanja strukovnih udruženja iz oba entiteta, Brčko distrikta, ali i zemalja iz regiona.

Mirnes Telalović, u ime Saveza udruženja socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine ukazao je na značaj inicijative koju je Savez uputio nadležnim institucijama u Federaciji BiH, a koje se tiču važnosti donošenja Zakona o djelatnosti socijalnog rada u FBiH i osnivanju Komore socijalnih radnika te licenciranja i obaveznog usavršavanja. Također, ukazao je na značaj sindikalnog organizovanja u oblasti socijalne zaštite.

Pomoćnik u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Pavle Paunić istakao je da je socijalni rad važna, odgovorna i plemenita djelatnost od posebnog društvenog interesa.

Na narednom zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske razmatrat će se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zastiti i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti, kojima se uvode nova prava u oblasti socijalne i dječije zaštite i kojima se želi poboljšati položaj korisnika socijalne i dječije zaštite, prenosi Fena.

Na konferenciji je, kako su saopćili organizatori, ukazano na važnost regionalne saradnje, formiranjem balkanskog Centra za unapredjenje socijalne zaštite.