Počela isplata civilnih invalidnina

Počela isplata civilnih invalidnina

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2016. godine u ukupnom iznosu od 11.591.395,68 KM.
Nalozi za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve su upućeni prema bankama.