0.5 C
Tuzla
06.12.2023.

Počela izborna kampanja u BiH

Izborna kampanja za lokalne izbore u BiH zakazane za 15. novembar zvanično počinje danas i trajaće do 14. novembra do 7.00 sati, kada stupa na snagu izborna tišina, saopštila je Centralna izborna komisija (CIK) BiH i pozvala sve aktere uključene u izbornu kampanju na fer ponašanje.

Period izborne kampanje u Izbornom zakonu BiH definisan je kao period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima.

U ovom periodu političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo da vode izbornu kampanju u mirnom okruženju, da organizuju i održavaju javne skupove na kojima mogu slobodno iznositi svoje stavove kako bi stekli podršku birača, te da štampaju i dijele plakate, postere i druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom.

Nadležna gradska/opštinska tijela dužna su obezbijediti ravnopravan tretman političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala.

Iz CIK-a podsjećaju političke subjekte da je u izbornoj kampanji zabranjeno uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, postere, plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje, te voditi kampanju na način kojim se narušava polna ravnopravnost.

Takođe je zabranjeno postavljanje štampanog, pisanog ili bilo kojeg drugog materijala u vezi sa izbornom kampanjom unutar ili na zgrade u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, ustanove i mjesne zajednice, kao i na vjerskim objektima, javnim putevima i javnim površinama, odnosno, dozvoljeno je samo na mjestima predviđenim za postavljanje plakata i oglašavanje.

Zakonom je zabranjeno nošenje i pokazivanje oružja na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, kao i ometanje skupova dugih političkih subjekata i podsticanje drugih na takve aktivnosti.

Nije dozvoljeno ni sprečavanje novinara da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima, kao ni lažno predstavljanje u ime bilo kog političkog subjekta.

Jedna od zakonskih zabrana na koju CIK posebno skreće pažnju jeste korištenje jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje.

CIK ističe da ima ovlaštenja da izrekne novčanu kaznu do 10.000 KM i ukloni ime kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je lično odgovoran za povredu zakona ili da poništi ovjeru političkog subjekta.

Koja će od navedenih sankcija biti izrečena zavisi od težine učinjenog prekršaja kao i učestalosti, navodi se u saopštenju CIK-a.

U emisijama elektronskih medija nijedan politički subjekt ne može imati povlašten položaj u odnosu prema drugom, a zvaničnici na svim nivoima vlasti koji su kandidati na izborima ne smiju imati povlašten položaj prema drugim učesnicima u izbornom procesu.

Informisanje o redovnim aktivnostima zvaničnika na svim nivoima vlasti, prema odredbama Izbornog zakona BiH, dopušteno je u okviru informativnih programa elektronskih medija, bez navođenja njihove kandidature na izborima i stranačke pripadnosti, kad god se radi o aktivnostima koje proizilaze iz zakonom utvrđenog djelokruga tijela kojima pripadaju.

CIK BiH poziva političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija, kao i nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažovane u izbornoj administraciji da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju.

CIK BiH poziva i predstavnike medija i birače da daju doprinos da kampanja i cijeli izborni proces proteknu u demokratskom okruženju.

Vezane vijesti

TUZLA