Počela sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH počeo je zajedanje na kojem bi trebao razmatrati predloženi zakon o visini stope zatezne kamate, te izmjenu Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH.

Cilj zakona o visini stope zatezne kamate je da se smanji stopa zatezne kamate sa 12 na 10 posto godišnje i da iznos obračunate zatezne kamate ne bude veći od glavnog duga.

Izmjenom Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH predloženo je da se utvrdi novi datum kao krajnji rok za verifikaciju računa stare devizne štednje, čime se stvaraju uslovi za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja „starih deviznih štediša“ najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Po skraćenom postupku poslanici bi se trebali izjasniti o Prijedlogu zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH, kojim se predviđa uvođenje ekstra poreza na profit iz industije istraživanja i eksploatacije nafte i plina u rasponu od 30 posto.

Na dnevnom redu su prijedlozi zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, zatim zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, te izmjene i dopune Zakona o drumskom prijevozu u FBiH.

U Nacrtu su zakon o građevinskom zemljištu u FBiH, zakon o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, kao i Program rada Predstavničkog doma.