Počela sjednica Vlade FBiH: Na dnevnom redu Program javnih investicija

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, razmatrati Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za period 2020.-2022. godina, koji sadrži 109 projekata. Od toga je 50 projekata u provedbi, 57 kandidiranih i dva sa statusom odobrenog, a njihova ukupna vrijednost je 14.381,88 miliona KM.

Federalna vlada će se izjasniti o Prijedlogu odluke o pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH, kojom je, uz ostalo, propisano da planiranje i izvođenje istraživanja i eksploatacije mora biti u skladu sa ograničenjima i mjerama zaštite okoliša i uslovima i ograničenjima iz prostornih planova u FBiH.

Pred članovima Vlade su i informacije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o uspostavi Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, te Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti proizvodnje i prometa sjemena i sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Na dnevnom redu je i informacija Federalnog ministarstva trgovine o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji BiH u 2018. godini.