Počeli pripremni radovi na izgradnji Bloka 7 TE Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nakon svih ispunjenih formalno pravnih uslova, JP  Elektroprivreda BiH uvođenjem u posao izvođača radova, 1.novembra 2019. godine, započela je  pripremne radove za izgradnu zamjenskog Bloka 7  TE ”Tuzla”. Vrijednost pripremnih radova je 18,9 miliona KM, a trajaće 12 mjeseci.

Blok 7 snage 450 MW električne energije i 270 MW toplotne energije, najveći je poslijeratni projekat JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i jedna od najvećih investicija u BiH.

Blok 7 će graditi kineski  Konzorcij China Gezhouba Group Company Limited Peking (lider Konzorcija) i Gedi – Guandong Electric Power Design Institute (član Konzorcija). Posao je ugovoren po principu ‘’ključ u ruke“, a planirani rok za izgradnju bloka 7 je 56 mjeseci.

S planiranom godišnjom proizvodnjom od 2.756 GWh i 390,9 GWh toplotne energije,  zamjenski Blok 7 biće efikasniji i po svim performansama iznad postojećih kapaciteta TE ”Tuzla”. U potpunosti će nadomjestiti proizvodnju električne, kao i toplotne energije, prvenstveno za Lukavac i Tuzlu, te omogućiti razvoj sistema toplifikacije Grada Živinice u narednom periodu.

Prednosti izgradnje bloka 7 su zamjena za postojeće blokove koji izlaze iz pogona i jednaka proizvodnju energije uz manju potrošnju uglja, kontinuitet  proizvodnje uglja i prestrukturiranje rudnika uglja,  rad u kogeneraciji čime se obezbijeđuje  dugoročno snabdijevanje toplotnom energijom okolnih gradova te povećanje energetske efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisija zagađujućih materija

Po svim tehničko – tehnološkim parametrima Blok 7 je usklađen s najstožijim zahtjevima evropskih direktiva i domaćim zakonodavstvom.

Projektovan je kao objekat koji zadovoljava zahtjeve savremenog ekološki prihvatljivog proizvođača električne energije u koji će biti ugrađena najsavremenija tehnologija.

U izgradnji će biti primjenjene BAT (Best Available Techniques), najbolje raspoložive tehnike za postrojenja za sagorijevanje, koje osiguravaju da emisija polutanata u zrak, vodu i tlo bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH.

Realizacija  projekta izgradnje Bloka 7 je od presudnog značaja za energetsku sigurnost  i opstanak rudnika uglja. Izgradnja ovog velikog objekta omogućava razvojne šanse za domaću privredu, budući da njegovu realizaciju prati niz drugih projekata, što u konačnici doprinosi očuvanju radnih mjesta i stvara perspektive za nova zapošljavanja.

Realizacija projekta pozitivno će se odraziti na razvoj komunalne infrastrukture i unapređenje standarda života stanovništva u lokalnoj zajednici, gdje je Elektroprivreda BiH kroz Program prijateljskog okruženja  u projekte  unapređenja lokalne infrastrukture do sada uložila 3,6 miliona KM.