Počeo Edukativni tečaj ultrazvučne dijagnostike srca

     

U organizaciji Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Ljekarske komore TK počeo je Edukativni tečaj ultrazvučne dijagnostike srca. Ovaj oblik individualnog usavršavanja namjenjen je ljekarima koji žele pod stručnim nadzorom steći neophodno znanje i vještinu za samostalno korištenje ultrazvučne dijagnostike srca. Pod stručnim nadzorom mentora, polaznici će se upoznat sa najnovijim saznanjima i primjeni ultrazvučne dijagnostike. Od polaznika se u toku trajanja tečaja zahtjeva samostalno izvođenje ultrazvučnih pregleda, njihova interpretacija, korelacija sa kliničkom slikom i vođenje evidencije pod nadzorom mentora.

Voditelj tečaja je prof.dr.med.sci Zumreta Kušljugić, Pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad JZU UKC Tuzla i predsjednik Udruženju kardiologa u BiH.
Predavači su uvaženi stručnjaci u ovoj oblast : Prof.dr.med.sci. Zumreta Kušljugić, Prof.dr.med.sci. Fahir Baraković, Prof.dr.med.sci.Hidajeta Begić , doc. dr. med. sci. Mugdim Bajrić, dr. Elnur Smajić, mr.med.sci., dr. Mediha Selesković, te doc.dr. sc. Nihad Mešanović, dipl. ing. elektrotehnike.
U održavanje praktične nastave (vježbi) angažovani su: Prof.dr.med.sci. Zumreta Kušljugić, Prof.dr.med.sci. Fahir Baraković, Doc. dr.med.sci. Amira Bijedić , dr. Elnur Smajić, mr.med.sci., prim.dr. Indira Karamujić, dr. Mirsad Selimović, dr. Mediha Selesković, dr. Jasminka Ibrahimović i dr. Irma Bijedić.

Edukativni tečaj ultrazvučne dijagnostike srca održaće se u periodu od 27. januara do 21. februara 2020. godine, završni ispit planiran je za 21.februar 2020. godine.