Počinje isplata civilnih invalidnina u FBiH

     

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2019. godine su upućeni prema bankama.
Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.733.212,45 KM.