Podignute optužnice protiv više od 5000 osoba

Podignute optužnice protiv više od 5000 osoba

Autor: -

Predstavnicima lokalne zajednice, organa uprave, nevladinog sektora, građana i medija, prezentirani su dosadašnji rad i rezultati, kao i mogućnosti komunikacije građana sa pravosudnim institucijama.

U Zenici je održan susret predstavnika pravosudnih institucija sa nivoa BiH sa predstavnicima lokalne zajednice iz Zenice i okoline.

Predstavnicima lokalne zajednice je prezentiran dosadašnji rad Tužilaštva BiH i Suda BiH, institucija koje će početkom 2018. godine navršiti 15 godina rada od svog osnivanja.

Na sastanku su prezentirani dosadašnji rezultati Tužilaštva BiH, koje je u proteklih 15 godina podiglo optužnice protiv više od 5000 osoba za krivična djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH, uključujući ratne zločine, organizirani kriminal, korupciju, finansijski kriminal, terorizam i druga krivična djela iz nadležnosti državnog tužilaštva, a čije procesuiranje je bitno za vladavinu prava i sigurnost građana.

Predstavnik Tužilaštva BiH, Boris Grubešić, rukovodilac Odjela za odnose s javnošću, građanima je prezentirao historiju i unutrašnju organizaciju institucije, od osnivanja 2003. godine do danas, te upoznao prisutne sa radom  i aktivnostima tužilačkih odjela u Tužilaštvu BiH.

Predstavnici lokalne zajednice, među kojima su bili predstavnici institucija uprave, pravosuđa, građanskih udruženja, NVO sektora i medija, imali su priliku predstavnicima pravosudnih institucija postaviti pitanja o svemu što ih zanima iz domena njihovog rada.

Susrete sa predstavnicima pravosudnih institucija u lokalnim zajednicama organizira Helsinški komitet za ljudska prava RS iz Bijeljine, uz podršku ambasade SAD-a u  BiH, kako bi se građanima omogućila što bolja komunikacija sa pravosudnim institucijama.

Do sada su realizirani susreti u lokalnim zajednicama u svim krajevima diljem Bosne i Hercegovine.