Podrška EU unapređenju vodosnabdijevanja, kanalizacije i zaštite okoliša u BiH

Podrška EU unapređenju vodosnabdijevanja, kanalizacije i zaštite okoliša u BiH

Objavio: -

Bosna i Hercegovina je započela sa sveobuhvatnim aktivnostima rekonstrukcije u sektoru okoliša uz pomoć Europske unije i ostalih međunarodnih finansijskih institucija.

Program unapređenja vodosnabijevanja i kanalizacije (WATSAN) započet je 2008. godine kako bi se odgovorilo potrebama općina za unapređenjem vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

Projekt pod nazivom ”Tehnička pomoć za implementaciju Programa unapređenja vodosnabdijevanja i kanalizacije u BiH”, putem kojeg se pruža tehnička pomoć za implementaciju programa, te za koji je Europska unija odvojila više od dva miliona eura iz programa IPA 2010 nacionalni program za BiH, bliži se kraju.

Cilj ovog projekta je bilo davanje doprinosa unapređenju vodovodne i kanalizacione strukture i uvjeta življenja, kao i zaštite okoliša, u općinama: Bosansko Grahovo, Čelinac, Glamoč, Gračanica, Jajce, Kupres, Lukavac, Nevesinje, Orašje, Petrovo, Prozor-Rama, Ribnik, Šekovići, Široki Brijeg, Teslić i Velika Kladuša

Tokom realizacije ovog EU projekta, konsultant za tehničku pomoć izradio je projektnu i tendersku dokumentaciju za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Tesliću, Lukavcu i Orašju, te za investicije u vodovodnu mrežu u Glamoču i Bosanskom Grahovu, zatim tendersku dokumentaciju za tri postrojenja za prečišćavanje vode (PPV) i proširenje kanalizacione mreže u Gračanici, kao i Studiju izvodljivosti za Ribnik.

Na osnovu kompletirane projektne dokumentacije, završeni su radovi izvođenja komponenti vodovodnog sistema u Glamoču i Bosanskom Grahovu, kao i radovi izvođenja kanalizacione mreže u Gračanici.

Izrada studija izvodljivosti, idejnih rješenja, idejnih projekata, glavnih projekata i tenderske dokumentacije za preostalih devet općina je u toku i bit će finalizirana do završetka projekta, javlja Federalna novinska agencija.