Podrška projektima vodosnabdijevanja u Gradačcu

Podrška projektima vodosnabdijevanja u Gradačcu

Autor: -

Vlada FBiH predložila je Parlamentu FBiH donošenje Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Gradačac u iznosu od 6.000.000 eura.

Sredstva će biti korištena za proširenje postojeće vodovodne mreže u Gradačcu koja obuhvaća naselja u južnom dijelu ove općine, kao za i unapređenje postojećeg sistema vodosnabdijevanja. Cilj projekta je osiguranje dovoljnih količina vode za piće izgradnjom primarne i sekundarne vodovodne mreže.

Istovremeno, Vlada je dala saglasnost za prihvatanje granta po osnovu Ugovora između Bosne i Hercegovine, Javnog preduzeća „Komunalac“ d.d. Gradačac i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz SIDA-EBRD Fonda za okolišne i klimatske programe u iznosu do 1.400.000 eura.

Sredstva granta namijenjena su za poboljšanje sistema za prikupljanje otpadnih voda u Gradačcu kroz očuvanje životne okoline i poštivanje elementarnih uvjeta života stanovništva.