32 C
Tuzla
17.07.2024.

Podslovanje u kriznim situacijama na 8. Međunarodnom simpoziju na FINra

U posljednjih nekoliko mjeseci pandemija COVID-19 pogodila je globalnu ekonomiju, a njene posljedice posebno su vidljive kod zemalja u razvoju poput Bosne i Hercegovine. Kako bi se finansijski izborili opstati na tržištu, većina kompanija  smanjila je troškove rada, poput smanjenja plata ili otpuštanja. No, mnogo je načina na koji pametnim upravljanjem finansijama možemo spasiti kompaniju, a upravo te načine danas i sutra imat će priliku saznati više od 150 učesnika Međunarodnog simpozija kojeg Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra organizuje za poslovne ljude koji dolaze iz svijeta računovodstva, finansija, revizije i menadžmenta.

„Tako da je veoma važno da imamo pogotovo iskustva naših cijenjenih profesira koji će se uključiti on line iz Srbije, Crne gore, Hrvatske i Slovenije, koji će podijeliti zajedno sa autorima radova iz BiH i sa menadžerima podijeliti svoja iskustva kako odgovaraju na krizu i na koji način u kriznom periodu voditi uspješno kompaniju, to je i cilj ovog Simpozija“, kazao je doc. dr sc. Ismet Kalić direktor FINra.

„Simpozij i radovi koji će biti predstavljeni umnogome se oslanjaju upravo na okolnosti nazvane novo normalno, problematiziraju ono što je iskrslo kao problem, kategoriziraju, objedinjavaju, daju kritički osvrt i daju ili barem naznačavaju u kojem bi pravcu rešenja mogla ići. Vidjet ćete u radovima interesantne ideje, ne samo da se prevaziđu okolnosti u kojima smo se našli nego i da se čak te okolnosti iskoriste u svrhu podizanja sveopšte ekonomske aktivnosti“, kazao je prof. Džafer Alibegović, ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Svoja profesionalna iskustva imat će priliku iznijeti i direktori uspješnih kompanija  iz zemlje i regije kojiće prisutne uputiti u najveće probleme sa kojima su se susreli u doba krize i na koji način su se izborili sa izazovima.

„Kriza izazvana pandemijom korona virusa je pogodila i odrazila se na ukupan život u BiH, kako individualni, tako i na privredni i ekonomski, a odrazila se i na Poreznu upravu. To je jedan stresan period u koji smo mi ušli nenadano, nismo imali iskustva od ranije i mogu reći da smo uložili velike napore da odgovorimo na izazove“, poručuje Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH

„Ono što je sasvim sigurno za nas poslodavce i bitno, da iz sfere obrazovanja dobijemo ljude sa praktičnim iskustvima, kako bi mogli blagovremeno odgovoriti zadacima koji se pred njih stave. Vrijeme koje je pred nama i u kojem živimo, zahtjeva nove metode i modele. Ja se nadam da će ovaj Simpozij pokušati dati odgovr na ova pitanja, jer mi smo pred velikim izazovom, a to je digitalizacija kada ćemo pokušati ili morati u budućnosti stvarati sve više radnih mjesta koja se mogu obavljati od kuće, a ne u uredima. Ja se iskreno nadam da će ovaj Simpozij, ali i rad ovih vrijednih ljudi doprinijeti tome“, kaza je Ramiz Karić, predsjednik Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona

Ovo je zasigurno najveći skup finansijsko račuinovodstvene i menadžerske profesije u ovoj godini u BiH, sa učesicima i predavačima iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, a cjelokupan program Simpozija održavat će se i on line. Od 50 tema koje su prijavljene za ovaj Simpozij odabrano je 39 radova koji su uvršteni u zbornik radova. Radovi i istraživanja su fokusirani na opstanak kompanija u posebnim uslovima kakve je donijela pandemija.

Vezane vijesti

TUZLA