15.5 C
Tuzla
06.07.2022.

Podžić: MO BiH ima jasno definiranu politiku izgradnje integriteta i sprječavanja korupcije

Generalni inspektorat Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine organizirao je, u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, 16. godišnju konferenciju Generalnog inspektorata MO BiH i inspektora zapovjedništava i jedinica OS BiH, koja je održana u prisustvu visokih zvanica iz sistem odbrane BiH, NATO-a i EUFOR-a u BiH i glavne inspektorice Kopnene vojske SAD.

U radu Konferencije učestvovao je ministar odbrane BiH Sifet Podžić sa zamjenicima Mijom Krešićem i Mirkom Okolićem, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović sa zamjenicima generalbojnicima Ivicom Jerkićem i Gojkom Kneževićem, a kao poseban gost učesnicima se obratila i generalna inspektorica Kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država generalpukovnik Donna Martin, koja boravi u posjetu MO i OS BiH.

U prisustvu voditelja svih organizacijskih cjelina MO BiH i generalskog zbora OS BiH, kao i parlamentarnih i partnerskih agencija s kojima na izgradnji integriteta sarađuju MO i OS BiH, učesnicima su se obratili i samostalni izvršitelj za pitanja odbrane i civilnog zapovjedništva nad OS BiH u Predsjedništvu BiH Ranko Ninković, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, načelnik štaba EUFOR-a u BiH brigadni general Zoltán Somogy i zamjenik zapovjednice NATO Štaba Sarajevo brigadir Baris Akbas.

Ministar Podžić istaknuo je da MO BiH ima jasno definiranu politiku izgradnje integriteta i sprječavanja korupcije. Kroz provedbu Politike izgradnje integriteta MO BiH razvijeni su planovi borbe protiv korupcije i izgradnje integriteta te uspostavljen e-sistem za prijavljivanje nepravilnosti u MO i OS BiH – „Etička linija“.

”Dosljednom opredjeljenošću za razvoj etičkih i profesionalnih standarda prema najvišim nivoima, usvojenom nultom stopom tolerancije na korupciju, MO BiH i ja lično, pružali smo a pružat ćemo i dalje punu i bezrezervnu podršku radu Generalnog inspektorata MO BiH”, naglasio je ministar Podžić.

Kako je kazao general Mašović, najznačajniju ulogu u prevenciji bilo kojeg oblika nepravilnosti, kao i izgradnji integriteta svih pripadnika OS BiH ima linija vođenja i zapovijedanja koja se mora dodatno jačati da bismo bili spremni nositi se sa svim izazovima.

”Ponovno pozivam zapovjednike zapovjedništava i jedinica, učesnike Konferencije, da svakodnevnim radom i profesionalnim odnosom prema obavezama preventivno djeluju na pojavu bilo kojeg oblika nepravilnosti u OS BiH. Prevencija i najbolјi način borbe protiv nepravilnosti u sistemu odbrane svakako je profesionalno izvršavanje zadaća i doslјedno poštivanje zakonskih odredbi’, kazao je.

Tokom konferencije, čiji je prvi dio održan video-linkom u ponedjeljak, sumirani su rezultati rada cjelokupnog sistema inspektora u proteklom jednogodišnjem periodu. Također, identificirani su i sistemski izazovi koji opterećuju rad inspektora i usložnjavaju funkcioniranje MO i OS BiH, te su kroz zaključke konferencije utvrđene težišne zadaće za naredni period, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MO BiH.

POSLJEDNJE DODANO