Pogledajte koji su to principi oko kojih su se dogovorili SDA, SNSD i HDZ BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Predsjednici SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH, Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović potpisali su danas u Sarajevu Principe za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.

Ovo su ti principi:

 1. Poštivati i provoditi Opći okvirni sporazum za mir i njegovih 11 aneksa uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.
 2. Poštivati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao elemenata njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti uz poštivanje daytonske ustavne strukture.
 3. Nastaviti integracijske procese shodno Ustavu i zakonima, usklađujući stavove i interese svih nivoa vlasti u BiH. Potvrditi opredjeljenje za unaprijeđenje odnosa sa NATO-om, ne prejudicirajući buduće odluke u vezi sa članstvom Bosne i Hercegovine. Sve aktivnosti u ovom smislu provode se u skladu sa svim relevantnim odlukama Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, a imajući u vidu ustavnu nadležnost Predsjedništva za provođenje vanjske politike. Povjerenstvo za NATO integracije BiH će sarađivati sa svim relevantnim institucijama s ciljem realizacije odnosa sa NATO-om, uključujući izradu nacrta i planova, na bazi odluka Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH.
 4. Implementirati sve presude domaćih i evropskih sudova koji se odnose na Izborni zakon BiH kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana, te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, a u skladu s Ustavom BiH.
 5. U institucijama na svim nivouma sigurnosti osigurati zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih shodno ustavima, a izbor i imenovanje vršiti prema kriteriju dokazane kompetentnosti kandidata.

Usvojiti zakone i provesti mjere potrebne za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na temelju etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

 1. Kroz Mehanizam koordinacije procesa evropskih integracija u BiH intenzivno raditi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom regulativom EU (acquis) u cilju ispunjavanja potrebnih uslovi za pristupanje EU, kroz izradu akcijskog plana za ispunjavanje prioriteta iz preporuka Mišljenja Evropske komisije.

U procesu napretka Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji postepeno stvoriti uslove da institucije BiH i preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH.

 1. Dogovoriti i provesti novi set socio-ekonomskih reformi kao nastavak prethodne Reformske agende, koji će biti u skladu s Programom ekonomskih reformi (ERP) BiH. Ubrzati izgradnju saobraćajne, energetske i digitalne infrastrukture od strateškog interesa za BiH i regiju.
 2. Intenzivno provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih osoba.
 3. Unaprijediti institucionalni i zakonodavni okvir, te provedbene kapacitete kako bi se ojačala prevencija i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.
 4. Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštivanja međunarodnog prava.
 5. Pozivamo Parlamentarnu skupštinu Bili na formiranje Komisije za imenovanje Vijeća ministara BiH, te ostalih radnih tijela u skladu s Ustavom i poslovnikom, kao i Predsjedništvo BiH i Zastupnički dom PS BiH da u što kraćem roku zakažu sjednice kako bi imenovali kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i Vijeće ministara BiH u skladu sa Ustavom, zakonom i poslovnicima.
 6. U slučaju neimenovanja Vijeća ministara BiH u roku od 30 dana od potpisivanja, ovaj Sporazum ne vrijedi.

(RTV Slon/Fena)