Pogledajte koliku ćete platu dobiti po novom zakonu o doprinosima i porezu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge zakona o doprinosima i porezu na dohodak FBiH.

Sudeći po predloženom realni sektor će ponovo biti oštećen.

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine insistira da se uz najavljeno smanjenje stope doprinosa sa sadašnjih 41,5 posto na 32,5 posto i proširenje poreske osnovice, jer se Prijedlogom predviđa oporezivanje kompletne plate. Vlada FBiH se zakonski obavezuje na postepeno smanjenje stopa doprinosa u narednim godinama, u skladu sa rastom javnih prihoda.

Agencija Fin Profi napravila je analizu trenutnog stanja doprinosa i onoga što će nastupiti nakon usvajanja novog zakona o doprinosima i porezu na dohodak FBiH, koju Akta.ba prenosi u nastavku.

Podjećamo, Vlada FBiH je umjesto ranije predloženih 33,5 posto, sada je spustila doprinose na 32,5 posto. Činjenica je i da više neće biti neoporezivih dijelova plate, poput toplog obroka, prijevoza i regresa kao što je do sada bio slučaj. Ipak, sada će sva davanja radnicima biti opreziva.

(RTV Slon/Akta)