Pogledajte Zaključke koje su usvojili poslanici Skupštine TK o smještaju migranata

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Poslanici u Skupštini TK nakon trosatne rasprave usvojili su zaključke na osnovu kojih će zajednički djelovati prema višim nivoima vlasti kada je u pitanju rješavanje migrantske krize na području TK.

Bez lokalnih zajednica nijedan prijedlog ne može biti potvrđen i smatran rješenjem, naglašeno je na današnjoj hitnoj sjednici Skupštine TK.

Zaključci hitne sjednice Skupštine TK:

  1. Skupština TK smatra da je migrantska kriza u BiH i TK dostigla nivo u kome se traži da Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara preduzme sve mjere sprječavanja ulaska u BiH,
  2. Skupština TK traži od Predsjedništva BiH i Vijeća ministara da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi na cijelu teritoriju BiH,
  3. Skupština TK ne prihvata niti jednu lokaciju kao prijedlog viših nivoa vlasti koji nije usaglašen sa lokalnom zajednicom, načelnicima, Vladom TK, a koji se odnosi na smještaj migranata na području TK,
  4. Skupština TK odbija lokacije kasarnu Ljubače i Rudnik Bukinje za smještaj migranata bez saglasnosti lokalne zajednice,
  5. Skupština TK će na sjednici zakazanoj za 28.11.2019. u 10 sati raspravljati o svim aspektima migrantske krize uključujući sigurnosni, zdravstveni i humanitarni, i o prijedlogu mjera za njeno upravljanje.

Na sjednicu će biti pozvani predstavnici Vijeća ministara, Ministarstva sigurnosti, Ministarstva civilnih poslova, direktor Ureda za strance BiH, direktor Granične policije BiH i predstavnici Vlade FBiH.

 

Ovaj set zaključaka usvojen je jednoglasno.