Poguban uticaj korona virusa na turizam u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Slobodno tržište, putovanja, dolazak ljudi iz svih dijelova svijeta u našu zemlju najviše je pogodovao razvoju turizma. No, najteže posljedice zbog zatvaranja granica i zabrane kretanja upravo trpe ugostitelji, trgovci i turističke agencije. Tako je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, već u januaru zabilježeno 16% manje turista nego u januaru 2019. godine.

”Što se tiče turističke sezone, nije ni počela, a već po našim procjenama ova godina je izgubljena, totalno. Možda jednostavno se nadati za narednu sezonu da će se stidljivo pojaviti turisti,” rekao je Amir Hadžić, Udruženje hotelijera i restoratera BiH.

Statistike će vjerovatno u februaru i martu biti još negativnije.

”Mi smo imali za april i mart oko 500.000 KM planiranih aranžmana koji su otkazani, ne govorim o ljetu to su enormni gubici, otkazi aranžmana koj isu bili planirani, dogovoreni, uplaćeni avansi na svim destinacijama,” rekao je Enes Ibrahimagić, vlasnik turističke agencije.