-3 C
Tuzla
30.11.2023.

Pojačati ravnopravnost spolova, u BiH tek četiri posto načelnica

Iako u Bosni i Hercegovini postoji Zakonski okvir koji dozvoljava apsolutnu ravnopravnost spolova, društvena shvatanja i prihvatanja te činjenice idu u drugom smijeru. Pored toga što žene danas mogu obavljati poslove policajke, pilotkinje ili premijerke, postoji određeni pritisak društva koji ih želi usmjeriti ka poslovima koji su okarakterisani kao ženski. Poražavajuća je činjenica da je u Bosni i Hercegovini samo četiri posto načelnica.

“Moram kazati da su žene izložene diskriminaciji i da nisu dovoljno zastupljene u raznim oblastima uključujući političku zatim u samom procesu odlučivanja donošenja odluka i to nije slučaj samo u BiH nego u cijelom svijetu i upravo se nastoji riješiti takav jedan problem”, istakao je Jurgis Vilcinskas, zamjenik šefa Delegacije EU.

S druge strane, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovina visoko obrazovane žene brojnije su od muškaraca. Međutim, zakonska obaveza da se statistički podaci razvrstavaju po spolu još uvijek nije zaživjela u mnogim institucijama, pa je zbog toga Agenciji za ststistiku trebalo vremena da uzradi publikaciju “Žena i muškarci u Bosni i Hercegovini”.

Svrha rodne statistike je osigurati podatke potrebne nadležnim zakonodavnim, izvrsnim organima uprave svim nivoima vlasti u BiH kako bi oni isupinili zakonsku obavezu koordiniranja realizacije programskih ciljeva iz Gender akcijskog plana BiH iosigurali provođenje međunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti spolova” , kazala je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku Bi.

U Bosni i Hercegovini postoji veliki jaz u ravnopravnoj zastupljenosti spolova, a dokaz tome jesu i podaci koji govore da je u našoj državi samo 15 posto žena u odborima javnih preduzeća što nije dovoljno za napredak BiH na putu ka Evropskoj uniji.

Svjedoci smo da kada pogledamo u prošlost, mnoge izume, bez kojih danas ne bi mogli normalno funkcionisati napravile žene, ali da im se ni tada u cjelosti nisu priznale te zasluge, što dovodi do toga da je ravnopravnost spolova uvijek bila na klimavoj ljestvici. Iako su se vremenom dogodili određeni pomaci, još uvijek se treba raditi na tome da ravnopravnost spolova bude stabilna u svim oblastima.

Vezane vijesti

TUZLA