Pojedina dopunska prava boraca umanjena, obezbijeđena sredstva za isplatu egzistencijalne naknade

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kako bi se obezbijedila dodatna sredstva za isplatu egzistencijalne naknade za borce mlađe od 57 godina za koje je odgovorno kantonalno ministarstvo za boračka pitanja, Vlada TK je početkom godine obavezala nadležno ministarstvo da revidira i ukoliko je to moguće reducira određena dopunska prava boračke populacije. Tako su za po 100 hiljada KM reducirana prava za zdravstvenu zaštitu i jednokratnu novčanu pomoć, dok su pravo na pomoć u liječenju i sredstva za ortopedska i druga pomogala umanjeni za po 200 hiljada KM. Iz resornog kantonalnog ministarstva navode da su prije odluke o umanjenju sredstava sa pomenutih pozicija, analizirali zahtjeve iz 2019. i početak 2020. godine, te da boračka populacija neće biti oštećena.

” Mi smo u skladu s tim i zaključom proanalizirali određena prava iz programa korištenja sredstava za dopunska prava i oslobodili 500 hiljada KM za egzistencijalnu naknadu, tako da pored 5,5 miliona koja su već obezbijeđena imat ćemo 6 miliona KM za realizaciju egzistencijalne naknade koja je propisana federalnim zakonom.”, rekao je Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja TK.

Redukcijom dopunskih prava boračke populacije obezbijeđeno je dodatnih 100 hiljada KM za oko 1200 nezaposlenih pripadnika boračke populacije. To su, navodi ministar, sredstva za udruživanje sa federalnim ministarstvom i federalnim zavodom za zapošljavanje uz čiju podršku će na raspolaganju u TK biti 600 hiljada KM. Vlada TK danas je usvojila i izmjene Odluke o uslovima, kreterijima i postupku dodjele finansijskih sredstava u svrhu osiguranja povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije.

“U Budžetu za 2020. godinu za program zaposaljavanja i samozapošljavanja obezbijedili smo milion KM a ovom Odlukom smo htjeli pojednostaviti i ubrzati proceduru kako bi u jednoj godini mogli raspisati dva ili tri javna poziva”, dodao je Kulaglić.

Izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca koji bi omogućio isplatu egzistencijalne naknade za one koji su bili pripadnici Oružanih snaga, a koji su mlađi od 57 godina uskoro će se naći i u skupštinskoj proceduri i to u formi Prijedloga. Prvi zahtjevi za egzistencijalne naknade sa kantonalnog nivoa trebali bi biti pokrenuti već od 1. aprila kada će kako tvrdi ministar, sve procedure biti otvorene, a podzakonski akti uređeni.