Poliklinika Azabagić prepoznavajući potrebe pacijenata proširuje djelatnost sa specijalističkom ordinacijom za neurologiju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Poliklinika Azabagić osnovana je 1996. u Tuzli (Bosna i Hercegovina), osnivač je prim. dr Alija Azabagić (1947. – 2018.) specijalista maksilofacijalne i oralne hirurgije. Godinama već kroz pružanje zdravstvenih usluga trudili smo se odgovoriti zahtjevima i potrebama naših pacijenata. Prepoznajući interesovanje i potrebu naših pacijenata poliklinika Azabagić od sada pruža i usluge iz oblasti neurologije – pregled i dijagnostiku  vrhunskih stručnjaka iz ove oblasti.

Dio tima Poliklinike Azabagić kao voditelj odjela neurologije je prof.dr. Almasa Kapidžić.

Almasa  (Ibrahim)  Kapidžić  rođena  je  04.  juna  1962.  godine  u  Tuzli,  gdje  je  završila  osnovnu  i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1987. godine, gdje je  u  periodu  1989/1991.  godine  pohađala  i  postdiplomski  studij. Odlukom  Senata  Univerziteta  u Tuzli  izabrana  je  u  zvanje  Višeg  asistenta  za  predmet  “Neuropsihijatrija”  na  Medicinskom fakultetu,  1999.  godine.  Zvanje  magistra  medicinskih  nauka  stekla  je  1999.  godine,  odbranivši magistarski  rad  pod  nazivom  “Profil  bolesnika  sa  epileptičkim  atakama  alkoholne  geneze”.

Uspješno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Faktori rizika za nastanak posttraumatske  epilepsije  i  opravdanost  profilakse  antiepilepticima  nakon  ratne  kraniocerebralne traume”  24.02.2006.  godine,  na  Medicinskom  fakultetu  Univerziteta  u  Tuzli.  Nakon  obavljenog redovnog stručnog staža zaposlena je na Klinici za neurologiju UKC-a Tuzla (ranije Neuropsihijatrijska  klinika),  od  1989.  godine.  Specijalistički  staž  iz  iz  neuropsihijatrije  započela je 1992., a specijalistički ispit uspješno položila 1996. godine u Tuzli. U periodu 1996-1997. pohađala je jednogodišnji ciklus edukativnih seminara iz oblasti psihotraume  koji  je organizovala Svjetska  zdravstvena  organizacija  i  Medicinski fakultet. Godine 1996. otpočela je edukaciju iz epileptologije i elektroencefalografije u Tuzli, a u periodu od augusta do novembra 1997. godine (tri mjeseca), educirana je iz iste oblasti u bolnici St.  Vinsent  de  Paul  pri INSERM  Univerzitetu  u Parizu, te  u  Strasbourgu, tokom  dva  mjeseca, 2001.godine.  Kao  aktivni  sudionik,  učestvovala  je  na  više  naučnih  i  stručnih  skupova  u  zemlji  i inostranstvu.  Kao  autor  i  koautor,  objavila  je  oko  50  naučnih  i  stručnih  radova.  Tokom  i  nakon rata obavljala je volonterski posao supervizora u psihološkom centru, u Projektu „Žene-skrivene žrtve  rata“,1993/1999.  Nosilac  je projekta  „Norveška  narodna  pomoć  (NPA).  Aktivan  sudionik  je projekta  „Ženska  ljudska  prava“, te nosilac  projekta  „HO  Horizonti“ (u  proceduri  kod  Evropske komisije).

U  zvanje  docenta  za  predmet  “Neurologija”  na  Medicinskom  fakultetu  Univerziteta  u  Tuzli izabrana  je  oktobru  2006,  a  u  zvanje  vanrednog  Profesora  od  januara  2011.  godine.  Šef  je Odjeljenja opšte neurologije, Klinika za neurologiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla. Član je više liječničkih udruženja u zemlji i inostranstvu. Aktivno se koristi engleskim jezikom.

Od 2008. godine je certificirani Trener Evropske Epileptološke Akademije (EUREPA) za BiH. Certificirani je VIREPA(Virtual Epilepsy Academy) elektroencefalografer/ epileptolog. Predsjednik je Lige protiv epilepsije u BiH i Lige protiv epilepsije TK-a.

Povjerite zdravlje našim doktorima i za zakazivanje termina kontaktirajte nas na broj 035 302 010, Poliklinika Azabagić.