Političkim strankama i koalicijama 3.600.000 KM

Političkim strankama i koalicijama 3.600.000 KM

Objavio: -

Federalna vlada usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2016. godine na poziciji tekućih transfera neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije, u ukupnom iznosu od 3.600.000 KM.

Sredstva će biti raspodijeljena na bazi prethodno utvrđenih kriterijuma člana 22. Zakona o izvršavanju budžeta primjenjivanom u periodu januar-decembar 2016. godine.

Tako će 40 posto od ukupno utvrđenog iznosa biti raspoređeno u jednakim iznosima na sve političke subjekte zastupljene u Parlamentu FBiH, a 60 posto u jednakim iznosima prema broju poslanika u parlamentarnim domovima.