Položaj marginalizovanih grupa u BiH veoma ugrožen

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Položaj marginalizovanih grupa u BiH je veoma ugrožen, istaknuto je  u Sarajevu na okruglom stolu “Provedba Akcionog plana za implementaciju ciljeva Deklaracije marginalizovanih grupa u BiH”, koju je Fondacija za socijalno uključivanje u BiH održala u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno zagovaranje uloge marginalizovanih grupa u procesu pristupanja Europskoj uniji”.

Projekat je podržala Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH s ciljem da marginalizovane grupe koje ujedinjuje nepovoljan socijalni položaj angažuje na širem društvenom planu.

Ranka Ninković Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH, kazala je da je i ovom projektu koji je nastavak pojekta iz 2018/2019. godine, fokus na poboljšanju položaju marginalizovanih grupa.

– U ovom ciklusu koji radimo do aprila 2021. je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave ili koje rade sa marginalizovanim grupama, ali u procesu pristupanja EU. Ovaj okrugli sto na neki način usmjeren ka poglavlju 19, socijalna politika i zapošljavanja i onom što je bilo u prethodnom krugu, a to je Deklaracija marginalizovanih grupa. Uvijek se vraćamo na početak priče, a to je da poboljšamo položaj tih društvenih grupa i na neki način da se oni pripreme za taj process pristupanja EU – istakla je Papić.

Za članstvo u Erupskoj uniji, Bosna i Hercegovina treba da ispuni uslove iz 35 poglavlja. U Analitičkom izvještaju, Evropska komisija je ocijenila da je upravo socijalna politika u grupi najlošije pripremljenih oblasti. Kritički naglasak je fokusiran na položaj djece gdje je istaknuto da je “gotovo trećina djece (31,6%) u dobi od pet do 15 godina suočena sa rizikom od siromaštva”, da je primjena propisa o zabrani diskriminacija nad ženama “u praksi na izuzetno niskom nivou, i slično.

Direktor incijative za bolju i humaniju inkluziju u BiH Žarko Papić ističe da je položaj marginalizovanih grupa veoma ugrožen i opšta situacija oko preporuka Evropske unije je veoma loša pošto se godinu i po dana ništa nije uradilo.

Također je naglasio da ostvarenje prioriteta značajno može unaprijediti položaj ranjivih grupa, najsiromašnijih stanovnika BiH i zato je nophodno da se oni svojim glasom pojave i da govore vlastima zašto ne radite ništa kad je naš položaj veoma ugrožen.

– Zadnjih pet godina mi nemamo podatak o siromštvu u BiH. Svjetska banka je prije pola godine procjenila da je 20 posto stanovništva ispod apsolutne linije siromštva. Kad je riječ o siromaštvu BiH je pretposljednja u Evropi. Ako je prosjek materijalne potrošnje stanovnika u EU 100 u BiH je to 41, dakle više nego duplo manje. Svrha ovog projekta je da najugroženije marginalizovane grupe aktivira u borbi za njihove egzistencijske interese – istakao je Žarko Papić.