Ponovljen Javni oglas za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, pri Službi za boračko-invalidsku zaštitu,stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzle, poništila je Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, objavljen dana 23.08.2019.godine na web stranici Grada Tuzle i oglasnoj tabli Službe za boračko-invalidsku zaštitu,stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzle, kao i Preliminarnu listu objavljenu 20.09.2019.godine, zbog nepravilnosti u tekstu Javnog oglasa, te ujedno objavila ponovni Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Više informacija, kao i obrasci za prijavu mogu se naći OVDJE.

Na osnovu odluke Drugostepene komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u Zapisniku broj 02/14-5360-2019/2 od 03.10.2019.godine ,te člana 4. Odluke o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije broj 02-14-5359 od 19.08.2019. godine, Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavljuje

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

objavljen dana 23.08.2019.godine na web stranici Grada Tuzla, i oglasnoj tabli Službe za boračko-invalidsku zaštitu,stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzla, kao i Preliminarna lista objavljena 20.09.2019.godine, zbog nepravilnosti u tekstu Javnog oglasa i ujedno objavljuje ponovni

JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Kompletan tekst Javng oglasa i pripadajuće obrasce / izjave, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Tekst Javnog oglasa
Prijavni obrazac i izjave