Porezna uprava FBiH: Otkriveno oko 5.100 radnika koji su radili na crno

Porezna uprava FBiH: Otkriveno oko 5.100 radnika koji su radili na crno

Objavio: -

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – septembar 2018. godine uplatili 3.834.629.567 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za  264.488.358 KM više u odnosu na januar – septembar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,41%.

U periodu januar – septembar 2018. godine u odnosu na januar – septembar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 92.875.846 KM, ili iskazano u procentu za 7,64%.

 U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • porez na dobit u iznosu od 391.269 KM, što je više za 11,96% ili 33.270.383 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 11,23% ili za 25.008.299 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,89% ili za 8.262.084 KM;
  • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 430.700 KM, što je manje za 1,75% ili za 2.234.690 KM
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 966 KM, što je za 18,67% ili za 215.52 KM manje; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 580.922 KM, što je povećanje za 12,07% ili za 35.701.893 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 757.669 KM, što je manje za 0,01% ili za 14.810 KM.

U periodu januar – septembar 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  2.521.896.141 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 171.345.157 KM ili iskazano u procentu za 7,29%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 652.407 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 435.428 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 306 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika, na dan 30.09.2018. godine je 525.320 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koje prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno. Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Porezna uprava FBiH je izvršila 14.797 brzih kontrola koje su djelom izvršene i po prijavi građana. U ovim kontrolama Uprava je otkrila 5.113 radnika koji su radili na crno i koji su nakon kontrole Uprave prijavljeni, zato pozivamo sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!