Porezna uprava FBiH: U 2019. godini porastao broj zaposlenih

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Porezna uprava Federacije BiH u 2019. godini naplatila je pet milijardi 300 miliona i 562.600 maraka, istaknuto je danas na press konferenciji u Sarajevu.

– Naplata javnih prihoda od 2014. do 2019. godine bilježi rast ukupno od 1,5 milijardi maraka. Direktni porezi u prošloj godini naplaćeni su u iznosu od 3,6 milijardi maraka. Direktnih poreza i doprinosa naplaćeno je 5,3 milijarde maraka. Posmatrano u odnosu na 2018. godinu, to je rast od 2,28 posto, a u nominalnom iznosu to je više od 118 miliona maraka – pojasnio je Šerif Isović, v. d. direktora Porezne uprave FBiH.

Isović je dodao da je došlo i do povećanja broja zaposlenih u 2019. godini za 535.937. Ako se to uporedi sa 2014. godinom, u Federaciji BiH došlo je do povećanja broja zaposlenih od 60.002 radnika.

Starosna struktura zaposlenih u FBiH mnogo govori o ovoj oblasti.

– U FBiH je najveći broj zaposlenih u dobi od 36 do 45 godina i iznosi 150.944 ili procentualno 28,17 posto. Prosječna starosna struktura svih zaposlenih kojih je u FBiH 535.937, iznosi 42 godine, što znači da imamo relativnu mladu radnu snagu. Posmatrano po spolnoj strukturi, zaposleno je 58 posto mušakaraca i žena 41 posto – pojasnio je Isović.

Kako raste broj zaposlenih, sve je više radnika koji idu u penziju.

– Značajno se povećao i broj penzionera i u 2014. godini ukupan broj penzionera isnosio je 394.900, a sa 31. decembrom 2019. godine broj penzionera popeo se na 424.009 penzionera. Za četiri godine broj penzionera se povećao za 29.109 – kazao je direktor Porezne uprave.

U sivu ekonomiju Isović je uvrstio i ugovore o djelu.

– Imamo mnogo ugovora o djelu i 2019. godine bilo je ih je 106.531. Ukupan broj osoba koje su prošle godine radili na ugovor o djelu je 69.191. Po osnovu ugovora o djelu prihodi ostvareni u 2019. godini bili su 195 miliona. Za protekle četiri godine ukupan prihod po ovom osnovu je 961 milion maraka. Da su ovi uposlenici bili prijavljeni kao radnici, naplatili bismo znatno veće prihode nego po ugovoru o djelu. Zbog toga Porezna uprava FBiH predlaže drugačije oporezivanje ugovora o djelu jer su i oni jedan od uzroka sive ekonomije i na tan način se izbjegava plaćanje poreza koji se plaćaju za radnike u radnom odnosu – kazao je Isović.

Direktor Porezne uprave je rekao da je najmanje uspjeha bilo u prinudnoj naplati poreznih obveznika i dug stalno raste. Najviše raste zbog visoke zatezne kamate od 14,6 posto godišnje. Sa 31. decembrom 2019. godine dugovi su narasli na 2,9 milijardi maraka. Tu se nalazi oko 124 hiljade predmeta, a u postupku prisilne naplate nalazi se 70 hiljada poreznih obveznika, od ukupno 120 hiljada poreznih obveznika koliko ih ima u Federaciji BiH.