Porezna uprava FBiH uputila poziv građanima: Prijavite sva saznanja o nepoštivanju poresnih zakona

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Porezna uprava Federacije BiH je samo u jednom danu (21.11.2019.godine) kod jednog poreznog obveznika otkrila 13 neprijavljenih radnika koji su radili na crno i na taj način bili eksploatisani od strane poslodavca. U protekle četiri godine u akcijama je otkriveno 6.864 neprijavljena radnika, 6.278 obveznika koji nisu izdavali račune, 5.414 obveznika koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad i 1.780 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj. Zbog ovih nepravilnosti Uprava je zapečetila 4.142 objekta i izdala 12.291 prekršajni nalog sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 30,1 milion maraka.

I pored svih aktivnosti koje se provode, još uvijek je prisutan značajan broj poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, ne izdaju fiskalne račune, obavljaju djelatnost bez odobrenja za rad i vrše druge nepravilnosti. Stoga, u cilju efikasnije borbe protiv ovakvih pojava, pozivamo sve građane da nam pomognu i prijave sva saznanja o nepoštivanju poreznih zakona.

Bosna i Hercegovina je naša domovina u kojoj trebamo ostati i biti sretni, a ne  obespravljeni, poniženi i eksploatisani. Ne smijemo dozvoliti da naša pojedinačna i kolektivna prava, poput prava na zdravstvenu zaštitu, prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja nam pripadaju po osnovu radnog odnosa, umanjuju oni koji ne prijavljuju radnike i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i građane i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju svih nepravilnosti!

Porezna uprava je do sada zaprimila 4.450 prijava građana i sve dostavljene prijave bile su predmet provjere i po njima je postupljeno. Svim građanima Porezna uprava izražava iskrenu zahvalnost i upućuje poziv da i dalje budu naš partner u borbi protiv svih oblika korupcije uz napomenu da će kao i do sada svaka prijava uživati punu diskreciju.

Prijave se mogu dostaviti anonimno putem:

         e-maila: [email protected] i [email protected],

         SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,

         besplatnog poziva na broj 080 020 333 i

         pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.