Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2020. uplatili 4,64 milijardi KM javnih prihoda

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2020. godine uplatili 644.290.681 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 151.360.902 KM, ili za 3,16 %

U strukturi javnih prihoda za period januar – novembar 2020. godine:

 • porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 069.293KM,
 • porez na dobit i zaostali prihodi poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 463.691 KM,
 • porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 863.860 KM,
 • porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 746.212 KM,
 • zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 842 KM,
 • takse i naknade su naplaćene u iznosu 728.977 KM,
 • novčane kazne su naplaćene u iznosu 539.878 KM,
 • članarine su naplaćene u iznosu 521.000 KM,
 • ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 159.687 KM.

U periodu januar – novembar 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 3.283.718.044 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – novembar 2020. godine naplaćeni su:

 • doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.827.538.623 KM,
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.304.219.534 KM,
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 151.959.888 KM. 
 1. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

 

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 30.11.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 521.574 i u odnosu na prethodno objavljeni podatak od 23.11.2020. godine kada je iznosio 521.321 je veći za 253.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 30.11.2020. godine u odnosu na broj zaposlenih od 16.3.2020. godine (kada je broj zaposlenih u FBiH po prebivalištu osiguranika iznosio 534.076) manji je za 12.502.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH u odnosu na 05.05.2020. godine kada je od početka pandemije korona virusa evidentiran najmanji broj zaposlenih 507.607 veći je za 13.967 zaposlenih.

Stanje broja zaposlenih na dan 30.11.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_na_dan_30_11_2020.pdf .

 • Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.11.2020. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 85.289 fiskalnih uređaja, putem kojih je u novembru 2020. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.401.885.584,27 KM.

 

U odnosu na 30.11.2019. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 10.747, a evidentirani promet u mjesecu novembru 2020.godine je manji u odnosu na novembar 2019. godine za 507.895.153,14 KM

 

Općina sa najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.11.2020. godine je općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.614 fiskalnih uređaja.

Općina sa najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.11.2020. godine je općina Pale na čijem području je instalirano 15 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evdentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu novembru 2020. godine je općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 267.987.945,64.KM.

Općina na kojoj je evdentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu novembru 2020. godine je općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 71.540,85 KM.

Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec novembar možete preuzeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/PrometOpcine202011_Web.pdf .

Porezna uprava FBiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i na taj način rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i na taj način zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: [email protected] i [email protected],
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.