Poseban dodatak na plaću zaposlenim u jedinicama interne revizije

Poseban dodatak na plaću zaposlenim u jedinicama interne revizije

Objavio: -

Federalna vlada usvojila je Godišnji izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2015. godinu, te zadužila organizacije javnog sektora u FBiH, kojima je to obaveza, da preduzmu aktivnosti u vezi uspostave i popunjavanja jedinica interne revizije.

Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da, prilikom slijedećih izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH, uvrsti poseban dodatak na plaću zaposlenim u jedinicama interne revizije radi usuglašavanja njihovih plaća na svim razinama u javnom sektoru u FBiH, kao i harmoniziranja s plaćama internih revizora na državnoj razini. Cilj je davanje adekvatnog značaja ovoj funkciji i pridonošenje neovisnosti interne revizije.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da poduzme aktivnosti na popunjavanju sistematiziranih radnih mjesta u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici ovog ministarstva kako bi bilo osigurano uspješno obavljanje zakonom utvrđenih nadležnosti čije ispunjenje je i obveza iz članka 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Centralna harmonizacijska jedinica dužna je nastaviti pružati podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH pri uspostavi interne revizije. Također je zadužena da nastavi aktivnosti na razvoju ove funkcije sukladno zakonu i podzakonskim aktima iz ove oblasti, kako bi bila uspostavljena operativna i funkcionalna struktura interne revizije u organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH.