Posjeta ekspertnog tima NATO-a za Program unapređenja edukacije u oblasti odbrane

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO
Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš sa saradnicima primila je jučer ekspertni tim NATO-a za Program unapređenja edukacije u oblasti odbrane (Defence education enhancement programme – DEEP) koji je predvodio Marc Di Paolo, direktor Odbrambenog instituta za izgradnju kapaciteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posjeta je planirana od strane Vojnog dijela Misije BiH pri NATO u Briselu u okviru programa saradnje između Bosne i Hercegovine i NATO-a, nakon što je u novembru prošle godine Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH odobreno pristupanje NATO-ovom projektu za unapređenje edukacije u oblasti odbrane.

Ministrica odbrane Marina Pendeš je istakla da je saradnja u oblasti edukacije jedan od vidova partnerske saradnje BiH i NATO-a, te naglasila da MO i OS BiH u okviru svojih ključnih zadataka imaju obavezu izgradnje kapaciteta oružanih snaga, kao jednog modernog sistema kompatibilnog s NATO standardima. U tom kontekstu, kvalitet obuke i edukacije naših oficira i podoficira je izrazito važan.

Ministrica je izrazila očekivanje da će ova posjeta i smjernice koje će uslijediti podići interoperabilnost sa NATO-om na još viši nivo. „Uvjerena sam da je ova posjeta dodatni motiv nama u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, da se još više fokusiramo na implementacju svih naših ključnih dokumenata.” Također, ministrica Pendeš je još jednom zahvalila NATO-u i komandantu Štaba NATO u Sarajevu generalici Marti Bissell za napore koje čine da Oružane snage BiH imaju visok stepen interoperabilnosti sa NATO-om.

Vođa NATO-ovog ekspertnog tima gdin. Marc Di Paolo naglasio je da je program zasnovan na osnovu potreba i zahtjeva Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, a da će NATO pomoći u stručnoj pomoći i resursima. „Recept za uspjeh je otvorenost za obje strane“, naglasio je gdin. Paolo, te izrazio očekivanje što skorijeg usvajanja smjernica i početka implementiranja projekta.

Sastanku su prisustvovali najviši zvaničnici Ministarstva odbrane BiH, te načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović sa saradnicima.