Posjete Tužilaštvu TK: Saradnja pravosudnih institucija i razmjena praksi

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U okviru kontinuiranih aktivnosti USAID Projekta pravosuđa u podršci tužilaštvima u BiH u procesuiranju koruptivnog, organiziranog i privrednog kriminala danas su u radnoj posjeti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona bili glavna tužiteljica i tužioci iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona iz Bihaća. Radi se o radno-konsultativnom sastanku razmjene praksi i dobrih iskustava sa fokusom na oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelima u oblastima korupcije, organiziranog i privrednog kriminala.

Također, u organizaciji projekta ”Jačanje javnog integriteta u FBiH i RS” koji finansira Vlada Velike Britanije u delegaciji koja je posjetila ovo Tužilaštvo je bila i ravnateljica ureda za oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelima iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), Marija Vučko.

Uvodne napomene na sastanku, sa glavnom temom procesuiranja krivičnih djela iz oblasti korupcije, organiziranog i privrednog kriminala i oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelima su imali glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva USK iz Bihaća Fadila Amidžić i glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK Tomislav Ljubić.

Između ostalog, teme o kojima se razgovaralo na ovom sastanku su bile: činjenično koncipiranje organiziranog činjenja krivičnih djela protiv službene dužnosti, strategija tužilačke prezentacije, zastupanja optužnica i prijedloga za oduzimanje imovinske koristi stečene ovim krivičnim djelima, kao i druga aktuelna pitanja u vezi sa ovim krivičnim djelima i oduzimanjem imovinske koristi.

Delegaciju USAID projekta pravosuđa je predvodila direktorica ovog projekta Biljana Potparić-Lipa, a uz zamjenike glavnih tužilaca, šefova i  tužilaca iz odsjeka za korupciju, organizirani i privredni kriminal iz oba tužilaštva,  sastanku su prisustvovali i predstavnici projekta ”Jačanje javnog integriteta u FBiH i RS”, te načelnica i istražitelji iz Odjeljenja za privredni kriminal i korupciju MUP-a TK.

Radni sastanak je imao za cilj razmjenu dobrih praksi i iskustava u ovim područjima u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, koje je USAID Projekt pravosuđa prepoznao kao jedno od onih  koji imaju razvijene modalitete provođenja dobrih praksi u procesuiranju korupcije, organiziranog i privrednog kriminala, saopćeno je iz Tužilaštva TK.