Poskupljenje cigareta – jača li ujedno crno tržište duhana i duhanskih proizvoda?

     

Od 1. januara naredne godine slijedi novo poskupljenje cigareta u našoj zemlji. Pojedine cigarete u narednoj godini ostat će na istom nivou kao i u toku 2019. godine, dok će pojedine cigarete poskupiti u rasponu od 10 do 30 feninga po pakovanju. Iako je postojao moratorij na određene akcizne proizvode, uslijedila je najava o poskupljenju iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kako navode ekonomski analitičari, u dugoročnom smislu, najava povećanja cijena nije neočekivana, jer se naša zemlja približava Evropskoj uniji, pa je cilj da dođe do izjednačenja cijena sa onima u zemljama Evropske unije. No, koliko je to dobro za konzumente i proizvođače u našoj zemlji?

”Tako da nećete imati dijasporu koja će dolaziti u BiH po cigarete, već će cijene cigareta biti manje više svuda iste. Koji su to efekti po građane koji konzumiraju ove proizvode? Prije svega što će se vrlo vjerovatno dalje jačati crno tržište duhana i duhanskih proizvoda koje ipak, moram naglasati, ekonomski posmatrano, podržavaju djelimično formalni proizvođači duhana i duhanskih proizvoda jer i preko crnog tržišta oni plasiraju svoje proizvode, što znači, veoma je fascinantno to crno tržište cigareta jer imate kooperaciju od strane kompanija koje ne bi zabranile to, jer je dio plasmana. Što znači da će građani sve više težiti jačanju crnog tržišta i da će generalno država imati veći problem da reguliše navedeno”, navodi Admir Čavalić, ekonomski analitičar.