Poslanici u Skupštini TK: Budžet TK za 2020. razvojni ili potrošački?

     

U fokusu današnje sjednice Skupštine TK bio je Budžet za 2020. godinu. Planirani prihodi od 432 miliona 138 hiljada KM u odnosu na Budžet iz 2019. godine, veći su za 26 miliona 734 hiljade. U odnosu na nacrt Budžet je uvećan za 15 miliona KM. No unatoč povećanju, pozicija i opozicija u Skupštini odigrali su svoje uloge. Jedni smatraju da je Budžet prepisan iz prethodnih godina i da je potrošački, bez razvojne komponente, dok drugi tvrde da je bolji nego prethodne godine i imaju razloga za optimizam.

“Možemo reći da je Budžet razvojni sa dozom socijalnih davanja. Na ovom budžetu imamo povećanje oko 5,5 miliona KM za boračku populaciju, milion za pronatalitetnu politiku, imamo u obrazovanju povećanje na nekih devet miliona i imamo u pogledu privrede povećanje na nekih na nekh 3,3, miliona KM. Ne moemo povećanje od 5,5, miliona KM za boračku populaciju i povećanje za 850 hiljada KM za dječiji dodatak.”, rekao je Boris Krešić, zamjenik predsjednika Skupštine TK.

U Budžetu TK za narednu godinu povećana su izdvajanja za mlade, a dječiji dodatak bit će povećan na 25 KM. Budžet TK za narednu godinu trebao bi biti najveći do sada, dodao je resorni kantonalni ministar.

“Dakle nije riječ ni o čemu novom u odnosu na prethodne godine, od kako postoji TK. Rezervišu se sredstva na određenim pozicijama, koje kasnije resorno ministarstvo utvrđuje u programu i tražis aglasnost Vlade i ide na javan trasnparentan način trošiti sredstva. Ja sam rekao da bi bio najsretniji čovjek da sam mogao zastupnicima predložiti buždet Sarajevskog kantona danas ovdje sa svim tim prihodima, i onda bi daleko više bilo mogućnosti za svakog budžetskog korisnika a i građani bi imali puno više od onoga što mi kroz ovaj Budžet možemo da pružimo.”, dodao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

“Suštinska zamjerka poslanika SDP-a je što prije svega smatramo da ovaj Budžet nije realan. U materijalima koji su nam dali pred sjednicu između ostalog fali saglasnost Federalnog ministarstva finansija za nekih 15 miliona. S druge strane, postoje određena mala povećanja. Mi smo pozdravili povećanja plata budžetskih korisnika. Međutim ova druga povećanja, povećanja MUP-u od 5,5 miliona KM i 800 hiljada za poticaje poljoprivredi. Ne prati ta povećanja jasna politika, da mi znamo za šta su ta povećanja.”

“Budžet TK će sigurno u narednoj godini imati razvojnu komponentu kroz kapitalna ulaganja koja su predviđena uv ećem iznosu u odnosu na prethodnu, a u isto vrijeme kroz ulaganja u privredu i ekonomski razvoj. Shodno svemu Bdužet TK u 2020. godini je iskorak u odnosu na prethodne godine, prepoznao je kategorije koje nisu bile u prethodnom periodu sažete kroz Bdužet, nisu bile u sastavnom dijelu Budžeta.”, istakao je Midhat Čaušević, poslanik SDA u Skupštini TK.

Pored Budžeta zastupnici u Skupštini TK usvojili su danas i Zakon o njegovom izvršenju.