Postavljen kamen temeljac za izgradnju zgrade Općinskog suda u Tuzli

Postavljen kamen temeljac za izgradnju zgrade Općinskog suda u Tuzli

Objavio: -

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH ambassador Lars-Gunnar Wigemark i predsjednik Općinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović danas su položili kamen temeljac za izgradnju nove zgrade Općinskog suda u Tuzli.

Izgradnju Općinskog suda i obnovu Kantonalnog suda i Kantonalnog Tužilaštva u Tuzli u vrijednosti od 4,5 miliona eura finansira Evropska unija, a sve sa ciljem da se poboljšaju uslovi rada pravosudnih institucija, kako bi bili u mogućnosti pružiti bolju uslugu građanima BiH.

Nova zgrada Općinskog suda u Tuzli prostirat će se na površini od 5500 metara kvadratnih. Objekat koji će se graditi po evropskim standardima sastojat će se od dvije lamele na dvije etaže i podzemnog dijela namijenjenog za Sudsku policiju, pritvorske jedinice i pristup za osobe sa invaliditetom. Arhivski prostor od oko 350 metara kvadratnih omogućit će smještanje kompletne arhivska građa Suda koja je trenutno podijelena na čak sedam lokacija. Sud će imati 75 kancelarija za uposlene i sudije, sedam sudnica (različitih veličina), a predviđene su prostorije za advokate, novinare, tužioce i stranke. Završetak radova planiran je za mart 2019. godine, a kada u konačnici bude završena bit će to, kažu, najmodernija sudska zgrada u BiH.

„Sama činjenica da ćemo imati mnogo više prostora pruža nam da očekujemo da ćemo imati i bolje rezultate, bićemo efikasniji, a naravno građani će imati bržu, bolju, kvalitetniju uslugu, jer sada u ovoj situaciji gdje recimo po dva sudija i više zaposlenika radi u jednoj prostoriji to otežava rad i uposlenicima i strankama“, izjavio je Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda Tuzla.

Upravo to i jeste cilj Evropske unije, poboljšati efikasnost rada pravosudnih institucija za što je, u različitim oblastima do sada uložila oko 50 miliona eura. Zgrada Općinskog suda dio je šireg paketa pomoći od 20 miliona eura koju EU daje BiH u poboljšanje infrastrukure pravosuđa kako bi se sanirale zgrade sudova i tužilaštava širom Bosne i Hercegovine, u okviru podrške jačanju vladavine prava u BiH.

„Ovo je samo jedan dio nekih ukupnih napora. Imate tu i brojne druge aktivnosti od edukacija pa do generalno osiguranja integriteta samog pravosuđa. Također u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem radimo u smislu unapređenja različitih pravila, procedura i propisa. Dakle da, ulaganje u objekte, ali i možda još važnije ulaganje u ono što s edešava unutar tih samih objekata“, izjavio je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH.

Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH kazao je da su procesi u vezi izgradnja nove zgrade Općinskog suda u Tuzli pokrenuti prije sedam godine.

„Ovog ničega ne bi bilo da nije bilo naših prijatelja, partnera iz EU koji su obezbijedili sredstva u iznosu od nekih 4,5 miliona eura u kompletan ovaj projekat“, izjavio je Tegeltija.

Vlada TK je za stvaranje preduslova za rušenje starog objekta „Doma armije“ i izgradnju novog objekta Suda, administrativne i druge takse, u proteklom periodu izdvojila skoro 270.000 KM.

„Preseljenjem Općinskog suda na novu lokaciju rasteretit ćemo postojeće prostorne kapacitete i time ćemo povećati nivo i kapacitet pružanja građanima TK u domenu u kojem te usluge pružaju pravosudne institucije“, izjavio je Jakub Suljaknović, premijer TK.

Putem Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg  finansira Vlada Norveške VSTV BiH je izdvojilo sredstva u iznosu većem od 250.000 KM za nabavku namještaja i opremanje nove zgrade Općinskog suda u Tuzli.