Potpisan Memorandum o saradnji u okviru implementacije “ROMACTED II” programa između Vijeća Evrope i Grada Tuzle

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Danas je Grad Tuzla je  potpisao Memorandum o saradnji između Vijeća Evrope i Grada Tuzle u okviru implementacije “ROMACTED II” programa „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou“, koji je zajednička inicijativa Vijeća Evrope i Evropske unije. Ovo je najveći projekat koji uključuje Rome na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, a provodi se u 12 opština i gradova.

U ime Grada Tuzle, Memorandum je potpisala Asja Redžić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.