Potpisan Sporazum za povećanje plata u obrazovanju i policiji (VIDEO)

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović sa predstavnicima sindikata zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja TK i državnih službenika i namještenika u organima državne službe potpisao je sporazume kojim se utvrđuju osnovice za obračun plate za period januar-mart 2020. godine, osnovice za obračun plate za period april-decembar 2020. godine, naknade za ishranu u toku rada, te naknade za korištenje godišnjeg odmora.