Potpisani ugovori sa članovima boračke populacije za zapošljavanje i samozapošljavanje

     

Almir Hadžimustafić iz Tuzle pokrenut će vlastiti biznis koji se odnosi na proizvodnju meda i pčelinjih proizvoda, a sredstva od 10 hiljada KM dobio je u okviru programa samozapošljavanja Ministarstva za boračka pitanja TK. Nezaposlen je posljednjih osam godina, a pčelarstvo mu je u prethodnom periodu bilo hobi.

”Tom proizvodnjom ću i pokušati osigurati egzistenciju porodice i sebe i da u toku te dvije godine malo još neke stvari bolje saznam o pčelarstvu i da se još dalje bavim proizvodnjom drugih artikala”, kaže Almir Hadžimustafić, budući poduzetnik.

Almirova, kao i obaveza ostalih članova boračke populacije koji su dobili podršku i planiraju pokretanje biznisa je da u naredne dvije godine ostanu u tom biznisu, te redovno izmiruju obaveze prema državi. Isto je i sa firmama koje će zaposliti članove boračke kategorije.

”Mi smo ovu aplikaciju iskoristili u smislu nabavke osnovnih sredstava, provajderi smo, bavimo se pružanjem usluga interneta i digitalne televizije, nama to treba za optičke kablove u smislu osnovnih sredstava. Na osnovu toga mi ćemo zaposliti nova tri radnika, koji će raditi kod nas naredni period, vjerovatno i na neodređeno vrijeme”, ističe Nusret Vehabović, predstavnik firme Wirac Net d.o.o. Gračanica.

Kako navodi Vehabović, dobijali su do sada slične poticaje, a iskustva govore da su radnici i nakon završetka programa zapošljavanja ostajali u radnom odnosu u ovoj firmi. Putem programa zapošljavanja i samozapošljavanja priliku će dobiti 41 član boračke populacije. Za ove namjene je izdvojeno 750 hiljada KM, i to 350 hiljada za samozapošljavanje i 400 hiljada za zapošljavanje.

”Danas smo svečano potpisali ugovore sa 29 budućih privrednika koji su iskazali interes i ispunili uslove za potpisivanje ugovora o samozapošljavanju i sa pet poslovnih subjekata koji će primiti 12 uposlenika, koji će od nove godine krenuti u jedan novi život”, navodi Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja TK.

Osim glavnog uslova a to je da pripadaju boračkoj populaciji, oni koji su dobili sredstva morali su biti na evidenciji biroa za zapošljavanje, te dostaviti biznis planove ukoliko pokreću firmu. Planiranim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu predviđeno je povećanje sredstava za ove namjene i samim tim zapošljavanje još većeg broja pripadnika boračke kategorije. U narednoj godini bit će izdvojeno milion KM za programe zapošljavanja i samozapošljavanja putem resornog ministarstva.