Potpisani ugovori sa fakultetima i bolnicama, za nauku izdvojeno 1,2 miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Ugovori o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2020. godini u Federaciji BiH potpisani su danas u Mostaru, a potpisali su ih sekretar Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i predstavnici 12 javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH. Za ove je namjene Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u budžetu za 2020. godinu izdvojilo 1,2 miliona maraka.

Najviše sredstava za projekte u oblasti nauke dobit će Univerzitet u Sarajevu i to oko 320 hiljada KM, a tuzlanski Univerzitet oko 190 hiljada. Projekte iz naučne oblasti provodit će i Univerzitet ”Džemal Bijedić” Mostar, Sveučiliše u Mostaru, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Zenici, Franjevačka teologija Sarajevo, islamski pedagoški fakulteti u Zenici i Bihaću, te klinički centri u Sarajevu, Mostaru i Tuzli.

”Za razvoj naučno-istraživačkog rada, za doktorske disertacije na univerzitetima, za izdavanje njihovih naučnih časopisa. Naravno to nije sve što Federalno ministarstvo planira uraditi u ovoj godini kada je u pitanju nauka. Vrlo brzo ćemo objaviti još jedan javni poziv u vrijednosti od pola miliona maraka za naučno-istraživački rad i na taj način pomažemo nauku u BiH, odnosno u Federaciji BiH”, ističe Alden Kajtaz, sekretar Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Zahvaljujući se na dodijeljenim sredstvima, dekan Franjevačke teologije u Sarajevu kazao je kako je njihov fakultet mali, ali vrlo važan za BiH.

”Naša stoljetna prisutnost u BiH značajna je za sve naše narode. Uz naše samostane uvijek su bile i škole, a od 1909. godine u Sarajevu je i naša Franjevačka teologija. Ova finansijska podrška nije ogromna svota novaca, ali nam je i ta suma važna za priznanje i rad franjevaca”, kaže fra Damir Pezer, dekan Franjevačke teologije u Sarajevu.

Federalno ministarstvo obrazovanja jedan je od glavnih partnera i sarajevskog univerziteta kada je u pitanju razvoj naučno-istraživačkog rada i ulaganje u naučno-istraživačku opremu.

”Zahvaljujući projektima koji su finansirani iz Federalnog ministarstva obrazovanja, kao i opremi koja je kupljena od novca koji smo dobili, Univerzitet u Sarajevu zaista je realizirao neke vrlo značajne naučno-istraživačke projekte. Između ostalog, nabavili smo opremu koja nam omogućava mjerenje kvalitete zraka, niz biomedicinskih istraživanja, razvijene su neke nove tehnike i tehnologije u različitim područjima kojima se bave naši naučnici” podsjeća Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu.

Na fakultetima se nadaju da će ovo ministarstvo i dalje poticati naučno-istraživački rad jer, kako se moglo čuti danas, bez nauke nema ni kvalitetnog društva ni ekonomije.