Potpisani ugovori sa mladima za stambeno zbrinjavanje i projekte u TK

     

U vrijeme kada sve veći broj mladih ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom, priča o sufinaniranju projekata mladih i pomoć u njihovom stambenom zbrinjavanju, zaslužuje posebnu pažnju. Selma Vejzović iz Živinica sa suprugom je riješila svoje stambeno pitanje, uz pomoć kredita. Nedavno se prijavila na Javni poziv Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK koje će subvencionisati kamate za taj kredit, što će svakako biti olakšanje njoj i suprugu.

”Znači mnogo, pogotovo u periodu kada većina nas mladih može riješiti stambeno pitanje jedino kroz kreditno finansiranje. Lako je ispuniti sve uslove koje postavlja Ministarstvo i ovim putem koristim priliku da im se zahvalim u ime svih mladih kojima su na ovaj način zaista puno pomogli”, navodi Selma.

Pored Selme, sredstva za subvencionisanje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje dobila su 44 korisnika, mlade osobe, za šta su danas potpisali ugovore. Također je potpisano osam ugovora sa omladinskim organizacijama koje će provoditi projekte od interesa za mlade u Tuzlanskom kantonu. Naredne godine, sredstva za ove namjene će biti povećana.

”Oni koji su imali veću kamatnu stopu u 12 mjeseci od tri hiljade KM dobili su tri hiljade KM, a koji su imali manju, ona je finansirana u cjelosti. Sredstva su povećana sa 150 hiljada KM na 330 hiljada. Ne možemo reći da su velika, međutim kada vidite da je to preko 120 posto povećanje budžetske stavke, vidi se intencija Vlade i Skupštine TK da u narednim godinama povećavaju tu stavku”, ističe Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Omladinske organizacije dobile su sredstva za provedbu projekata koji će pomoći aktivizmu mladih osoba i za neformalno obrazovanje ove populacije.

”Sredstva smo dobili za nastavak projekta razvoj praktičnih vještina kod učenika osnovnih škola, gdje ćemo kroz šest radionica učenicima pokazati razne praktične vještine koje možda nisu stekli kod svoje kuće, to je tipa lemljenje, 3D printer, ono što ne mogu sami”, ističe Medina Bristrić, predstavnica UG ”Eko sol”.

Predstavnik Udruženja mladih ”Anea” Gračanica Kerim Grbić ističe da je ova organizacija dobila dvije hiljade KM koje će iskoristiti za projekte koji se tiču neformalnog obrazovanja.

Iz resornog ministarstva najavljuju i skorije usvajanje Strategije za mlade koja razmatra problematiku mladih, što se odnosi i na zapošljavanje, te stambeno zbrinjavanje. Izrada Strategije je u poodmakloj fazi, a očekuje se skorije usvajanje ovog dokumenta na sjednici zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona.