Potrošačke cijene u januaru u prosjeku više za 0,5 posto

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru u prosjeku su više za 0,5 posto u odnosu na decembar prošle godine.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su skuplji za 1,6 posto, alkoholna pića i duhan za 3,3 posto, stanovanje i režijski troškovi za 0,2 posto, za koliko je u prosjeku skuplje i zdravstvo, dok su prijevoz, te rekreacija i kultura skuplji za 0,1 posto, a restorani i hoteli za 1,1 posto.

U januaru, u odnosu na prethodini mjesec, odjeća i obuća su jeftiniji u prosjeku za 5,5 posto, dok su komunikacije, te ostala dobra i usluge u prosjeku jeftiniji za 0,1 posto.

Nivo cijena u januaru ove, u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 0,7 posto.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su skuplji za 1,6 posto, alkoholna pića i duhan za 5,4 posto, stanovanje i režijski troškovi za jedan posto, zdravstvo za 0,8 posto, prijevoz za 0,3 posto, komunikacije, te obrazovanje za 0,1 posto, dok su rekreacija i kultura u prosjeku skuplji za 1,4 posto, a restorani i hoteli za 2,1 posto.

U januaru ove, u odnosu na isti mjesec lani, odjeća i obuća u prosjeku su jeftiniji za devet posto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 0,6 posto, te ostala dobra i usluge za 0,1 posto.