Potvrđena prvostepena presuda Vuku Ratkoviću za ratni zločin protiv civila

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Vuka Ratkovića nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je presudu kojom se žalba braniteljice odbija kao neosnovana, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine od 19.09.2018. godine potvrđuje.

Presudom Suda Bosne i Hercegovine od navedenog datuma, optuženi Vuk Ratković oglašen je krivim da je, na način opisan u izreci presude, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, pa je za to djelo na osnovu navedenog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina. Istom presudom djelimično se usvaja imovinskopravni zahtjev oštećene strane.

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavila braniteljica optuženog, i to: zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu, kao i povrede Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH žalbu uvaži, prvostepenu presudu preinači i oslobodi optuženog od optužbe ili je pak ukine i otvori pretres.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dostavilo odgovor na izjavljenu žalbu braniteljice optuženog, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH žalbu odbije kao neosnovanu i potvrdi pobijanu presudu.

Održana je sjednica Apelacionog vijeća 24.12.2018. godine, na kojoj su Tužilaštvo BiH i braniteljica ostali kod pismeno iznijetih žalbenih prigovora i razloga, odnosno odgovora na žalbu, s tim da se braniteljica optuženog detaljnije osvrnula na žalbene navode. Optuženi se saglasio sa navodima svoje braniteljice iznijete u žalbi, osporivši još jednom svoju odgovornost za djelo koje mu je stavljeno na teret, saopćeno je iz Suda BiH.

(RTV Slon/Fena)