22 C
Tuzla
23.05.2022.

Povećana sredstva za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima u TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite. Na ovaj način izvršena je unutrašnja preraspodjela planiranih sredstava u okviru pozicije Dopunska prava iz boračko – invalidske zaštite (BIZ) i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a, sa onih pozicija gdje je zabilježen nešto manji broj zahtjeva, na one pozicije gdje se očekuje veći broj aplikacija, ili gdje su potrebna značajnija sredstva. Tako su na poziciji pravo na stipendiranje umanjena sredstva za 10 hiljada KM, pravo na pomoć u liječenju za 22 hiljade  KM. Povećana su sredstva za nabavku udžbenika, kao i na poziciji obavljanje pripravničkog /volonterskog staža, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog staža branilaca i članova njihovih porodica sa 550 hiljada na 600 hiljada KM. Ovaj program se danas završava i njegova realizacija se očekuje uskoro.

“Najveća izmjena ovog programa je na poziciji parvo na za novčano egzistencijalnu naknadu prethodnim programom planirano 8,5 miliona KM naosnovu rebalansa budžeta obezbijeđena su dodata sredstva u iznosu million million 100 hiljada dakle tako da možemo reći da ova prava će biti realizovana u iznosu 9 miliona I 600 KM, rekao je Fedahija Ahmetović ministar za boračka pitanja TK

Odlukom Vlade povećana su sredstva za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona i za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove. Kako je rečeno na konferenciji za novinare zbog pandemije korona virusa povećan je broj neosiguranih lica, odnosno onih kojima je prestao radni odnos.

 

“Stanovništvo zbog nemogućnosti bolničkog liječenja je  sve više umiralo kod kuće, tako da se povećala potreba i za povećanje naknade  po osnovu mrtvozorstva upravo iz tog razloga kako bi obezbijedili  plaćanje tih usluga i naknada zdravstvenim ustanovama neosiguranim licima UKC Tuzla i bolnici Gračanica, a za naknadau koja se isplaćuje na račun mrtvozorstva svim domovima zdravlja ” istakla je Melika Saračević ,sekretar ministarstva zdravstva TK

 

Umjesto ranije predviđenih 900 hiljada  KM, za ove namjene sada je osigurano 990 hiljada KM, dok je iznos za preglede lica umrlih izvan zdravstvene ustanove iznos povećan sa 170 na 200 hiljada KM.

 

 

 

 

POSLJEDNJE DODANO