11 C
Tuzla
10.12.2022.

Povećanje Budžeta TK za oko 25 miliona KM

Budžet Tuzlanskog kantona bit će povećan za oko 4,3 posto ili za oko 25 miliona KM.

Prema prijedlogu, Budžet će sada iznositi oko 586 miliona KM. Rebalansom Budžeta je najviše sredstava predviđeno za oblast zdravstva i to za Univerzitetski klinički centar Tuzla oko 10 miliona za nabavku opreme za najveću zdravstvenu ustanovu u kantonu.

”Ovih 10 miliona je ustvari za nabavku opreme UKC-a po prioritetima. Oni već rade na tome da definišu gdje će trebati najprije intervenisati u smislu nabavke i ta sredstva će odmah po usvajanju izmjena i dopuna Budžeta biti transferisana njima za korištenje i nabavku ove opreme”, kazao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Po 60 hiljada KM predviđeno je za domove zdravlja u svim općinama/gradovima TK. Kroz rebalans su osigurana sredstva i za sektor privrede i to oko dva miliona KM, poljopoprivrede također dva miliona, zatim obrazovanja oko sedam miliona KM. Za oblast socijalne zaštite planirano je povećanje sredstava za oko tri miliona KM.

”Ovdje smo predvidjeli da se pozicija podrška porodicama sa djecom uveća za 2,4 miliona KM, pomoć povratku sa 500 hiljada KM. Bitno je napomenuti da je resorno Ministarstvo uvidjelo potrebu da pomognemo centre za socijalne rad u njihovom tehničkom opremanju, tako da smo predvidjeli sredstva od 100 hiljada KM”, naveo je ministar finansija TK.

Razlog za drugi ovogodišnji rebalans je porast sredstava od naplate različitih vrsta poreza, koja su se se slila u kantonalnu kasu. Od toga je predviđeno oko 25 miliona za rebalans, a 27 miliona ostaje neraspoređeno. Pored utvrđivanja rebalansa Budžeta, Vlada je pripremila i izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. On će ubuduće biti usklađen sa federalnim propisima.

”Sva dosadašnja prava koja su bila na snazi po kantonalnom zakonu ostaju i dalje. Prvo pravo se odnosi na majke porodilje, imajući u vidi da imamo česta pitanja, da li se nešto ukida, ja s ovog mjesta poručujem da neće biti nikakvog ukidanja”, istakao je Mirsad Muhamedbegović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Pripremljeni rebalans Budžeta i izmjene navedenog Zakona naći će se pred poslanicima Skupštine TK na sjednici u ponedjeljak.

POSLJEDNJE DODANO