Povećati broj inspektora iz oblasti zaštite okoliša!

Povećati broj inspektora iz oblasti zaštite okoliša!

Objavio: -

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na posljednjoj sjednici usvojili Zaključak u kome se traži od Federalne uprave za inspekcijske poslove i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da vrši pojačan nadzor nad operaterima, da li ispunjavaju uslove iz okolinske dozvole, a onima koji takve uvjete ne ispunjavaju uskratiti okolinske dozvole u budućnosti.

S obzirom na nedovoljan broj inspektora iz oblasti zaštite okoliša, traži se od Vlade Federacije da sistematizira i primi veći broj federalnih okolišnih inspektora, a od Vlade Tuzlanskog kantona da sistematizira i primi veći broj inspektora iz oblasti okoliša. 8.Gradsko vijeće Tuzla insistira i tarži, da se za jednu od narednih sjednica pripremi i usvoji inovirana Odluka o dimnjačarskoj djelatnosti.

Traži se od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, da sagleda mogućnosti da u mjesecima, gdje je velika koncentracija štetnih emisija u zrak obustavi rad škola.